Language: NOR | ENG

Disputas: Sondre Torp Helmersen

Høgskolelektor Sondre Torp Helmersen disputerer for sin doktorgrad innen offentlig rett i Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen, Universitetet i Oslo.

Prøveforelesning samme sted kl. 1015-1100 over oppgitt tema.

Les mer om disputasen på uio.no