Language: NOR | ENG

Siri Wieberg Klausen disputerer

Siri Wieberg Klausen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet fredag 27. mars 2020.

Grunnet Korona-epidemien og nasjonale restriksjoner, er det begrensninger på fysisk deltakelse under disputasen.  Alle som ønsker kan delta via Zoom (OBS: Les først veiledning nedenfor).

Tittelen på avhandlingen er « Fra kritt til programmering: En kritisk diskursanalyse av begrepet digitale ferdigheter i norsk utdanningspolitikk og i norsk videregående opplæring».

 • Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Tema: "Lærerutdanningens møte med digital teknologi.  Kunnskapsgrunnlaget, utfordringer og muligheter".
 • Disputas fra klokka 12.15.

Lenke til avhandlingen her

Les en artikkel om Siri Wieberg Klausens doktorgradsarbeid her

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Marte Blikstad-Balas (professor, Universitetet i Oslo), andreopponent Knut Steinar Engelsen (professor, Høgskulen på Vestlandet) og Jørgen Klein (professor, Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder: Professor Petter Dyndahl, Høgskolen i Innlandet. Medveiledere: Førsteamanuensis Christina Elde Mølstad og førsteamanuensis  Live Weider Ellefsen; Høgskolen i Innlandet.

Personer som ønsker å opponere ex auditorio bes kontakte ph.d.-leder Lise Iversen Kulbrandstad i pausen mellom første- og andreopponent på telefon 97 98 40 65.

Det blir gjort opptak av disputasen. Som publikum deltar du uten å bli med på opptaket.

Veileder for bruk av Zoom: 
 • Delta i Zoomklienten
  For at det skal fungere, må alle deltakere laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis):   https://zoom.us/download. Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".
 • Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter
  De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner
 • Sitt alene
  Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.
 • Nettverkskabel istedenfor wifi
  Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.
 • Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.
  Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes ved epost til sevika.stensby@inn.no.
 • Forlate møte – skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen, ved å trykke på «Join» eller ved å bruke lenken over.