Language: NOR | ENG

Sigrid Myklebø disputerer

Stipendiat Sigrid Myklebø forsvarer sitt doktorgradsarbeid på ph.d-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet. Hun har studert hvordan integrering av flyktninger kan gjøres på en innovativ måte gjennom samarbeid mellom kommunale tjenester og lokale arbeidsgivere.

Disputasen foregår i Festsalen i Gamlebygget på studiested Lillehammer.

Prøveforelesning klokka 10:15 over tema:

  1. Hva er avhandlingens forskningsmessige bidrag til praksisfeltet, det vil si til kommuner som ønsker å lykkes med å utvikle arbeidsrettede kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet for flyktninger?
  2. Hvordan har dine teoretiske perspektiver (institusjonelle logikker, dine to perspektiver på oversettelse samt teori om samarbeidsdrevet offentlig innovasjon) bistått deg i arbeidet med å komme frem til disse bidragene?

Disputas fra klokka 12:15.

Myklebøs hovedveileder er Toril Ringholm, biveileder er Liv Solheim.

Bedømmelseskomiteen:

  • John Damm Scheuer, Førsteamanuensis, Roskilde Universitet
  • Mai Camilla Munkejord, Professor og Forsker I, NORCE / Universitet i Tromsø / Høgskulen på Vestlandet
  • Tor Helge Pedersen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Les Myklebøs avhandling "Arbeidsretting som innovasjonsidé og praksis : Oversettelse og samarbeid i introduksjonsprogrammet for flyktninger" her