Language: NOR | ENG

Disputas: Sanchez om rev og menneskelig påvirkning

1. mars 2018 forsvarer David Carricando Sánchez sin doktorgradsavhandling “Determinant factors for mesocarnivore distribution patterns along a gradient of anthropogenic influence” på Evenstad.

Disputasen den 1. mars er åpen for alle interesserte og foregår i storsalen i nybygget Annes hus på Evenstad.

Seremonien starter kl. 1115 med en prøveforelesning over det oppgitte emnet «A critical analysis of the impact of top-down and bottom up processes on the role of meso-predators in ecosystems” og fortsetter etter lunsj med forsvar av selve avhandlingen kl. 1315. 

Les mer om disputasen