Language: NOR | ENG

Rolf Findsrud disputerer

Rolf Findsrud disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat ved Høgskolen i Innlandet 16.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er " Teoretisering av ressursintegrering: Studier av aktører og tjenesteinnovasjon i dynamiske kontekster".

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant via denne lenken.

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

  • Sted: Auditorium M202, Rena og på Zoom
  • Prøveforelesning: onsdag 16. desember kl. 1015. Tema for prøveforelesning er: “The practical relevance of service innovation research”
  • Disputas: onsdag 16. desember kl. 1215

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Markus Fellesson (Karlstads unviersitet), andreopponent professor Elina Jaakkola (University of Turku, Finland), og tredjeopponent/administrator professor Per Skålén (Høgskolen i Innlandet og Karlstads universitet).

Disputasleder: Peer Jacob Svenkerud, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet.

Hovedveileder: professor Bård Tronvoll, Høgskolen i Innlandet, medveileder: professor Bo Edvardsson, Karlstads universitet.

Lenke til avhandling