Language: NOR | ENG

Roar Solheim disputerer

Roar Solheim forsvarer sitt doktorgradsarbeid i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet fredag 21.februar 2020. 

Tittelen på avhandlingen er " Mytestatus, vingemønster og digitalfotografering som verktøy for å vurdere aldersfordeling og gjenkjenne individer av lappugle og snøugle."

Ph.d.-studiet beskriver metoder for å aldersbestemme og gjenkjenne individer av lappugle og snøugle. Mønster av unge og gamle vingefjær viser hvor mange ganger fuglene har skiftet fjær, og dermed hvor gamle de er. 

  • Solheim disputerer 21.02.2020 på Campus Evenstad, rom Ole Olsen IV. 
  • Prøveforelesningen starter klokka 11:15. Tema for forelesningen er “Individual identification and demographic monitoring as wildlife population management tools: purposes, analytical principles, pitfalls and state of the art”
  • Disputas fra klokka 13:15

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Peter Sunde (professor, PhD, Aarhus universitet), andreopponent Mårten Hjernquist (ph.d.) og tredjeopponent/administrator Ane Eriksen (førsteamanuensis, HINN).  

Les mer om Solheims doktorgradsavhandling  i denne artikkelen.