Language: NOR | ENG

Roald Undlien disputerer

Roald Undlien forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet 10.juni 2020. 

Tittelen på avhandlingen er «  We just knew that we had to be a part of it - The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation».

  • Disputasen gjennomføres i Auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer. Det er gitt dispensasjon for oppmøte til 50 person i auditoriet. Påmelding via  nettskjema. Det er også mulig å følge disputasen via  streaming
  • Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Emne: «I hvilken grad kan analysen av idrettsbegivenheter som katalysator for sosial innovasjon rettet mot utviklingshemmede overføres til andre livsområder og/eller andre målgrupper?»
  • Disputas fra klokka 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Tomas Peterson (professor, Universitetet i Malmø), andreopponent Anna M. Kittelsaa (professor emeritus, NTNU) og tredjeopponent/administrator Ole Petter Askheim (professor, Høgskolen i Innlandet).   

Hovedveileder: Jon Helge Lesjø. Medveileder: Dag Vidar Hanstad