Language: NOR | ENG

Disputas: Olga Høeg-Guldberg

Olga Høegh-Guldberg disputerer for graden ph.d.med avhandlingen "Dynamics of innovation network practices in tourism" i Festsalen i Gamlebygget på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Prøveforelesning holdes samme sted kl. 1015 over oppgitt tema " Absorptive capacity and innovation networks in tourism".

Les mer om disputasen