Language: NOR | ENG

Øyvind Jøsok disputerer

Øyvind Jøsok forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. september 2020.

Avhandlingens tittel er «Cyberoperatør kompetanse: Rollen til kognitive kompetanser i cyberoperatørens praksis og utdanning.

  • Sted: Studiested Lillehammer, auditorium A. Påmelding sendes til Mari Rysst på mari.rysst@inn.no
  • Prøveforelesningen starter klokken 10.15 med tittelen: The relationship between civilian and military employees in cyber defense organizations and the importance for operational competence development.
  • Disputasen starter klokken 12.15. Merk at disputasen ikke streames. 

Bedømmelseskomité:

  • Computer scientist reader, PhD, Simon Parkinson, University of Huddersfield (første opponent)
  • Professor Glenn-Egil Torgersern, Universitetet i Sørøst-Norge (andre opponent)
  • Førsteamanuensis Karen Parish, Høgskolen i Innlandet (administrator)

Jøsoks veileder har vært professor Stefan Sütterlin (hovedveileder) og professor Kirsi Helkala (medveileder).

Les mer om avhandlingen på våre nettsider.