Language: NOR | ENG

Disputas: Øystein Skundberg

Stipendiat Øystein Skundberg disputerer for graden ph.d. i Festsalen i Gamlebygget på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer innenfor doktorgradsprogrammet Barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse (BUK)

Prøveforelesning holdes samme sted kl. 1015 over oppgitt tema «I hvilken forstand kan det påstås at endringene i synet på barn og unges kjønnslige aktiviteter speiler samfunnsutviklingen?”

Les mer om disputasen