Language: NOR | ENG

Disputas: Nina Beate Andfossen

Nina Beate Andfossen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 04.06.2021. 

Tittelen på avhandlingen er:  «Omfang og mangfold av frivillighet i omsorg – et potensial for innovasjon i omsorgssektoren?» 

  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Hva kjennetegner aktører i frivillig sektor på ulike nivåer, hva er deres bidrag når det gjelder «frivillighet», og hvordan har dette endret seg over tid?»
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Med bakgrunn i ivaretakelse av smittevern er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å være til stede i auditoriet, må du melde deg på i forkant via denne lenken:  https://nettskjema.no/a/202991 

NB: Dersom du er tilreisende fra en annen kommune, minner vi om myndighetenes regler om innenlandsreiser: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiser/alle-bor-unnga-unodvendige-reiser-i-inn-og-utland

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under).

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent professor Anne Marie Støkken, Universitetet i Agder, andreopponent docent Johan Quist, Karlstads universitet, og tredjeopponent og administrator er forsker Mette Sønderskov, Høgskolen i Innlandet.

Disputasleder er Marit Roland, dekan HHS.

Kandidatens hovedveileder har vært professor emeritus Rolf Rønning.

Medveiledere har vært Magnus Jegermalm, professor/rektor, Enskilda högskolan Stockholm og Marianne Sundlisæter Skinner, førsteamanuensis, NTNU i Gjøvik.

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å både melde ifra med en sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.