Language: NOR | ENG

Nicki Almquist disputerer

Nicki Winfield Almquist har fått antatt følgende avhandling til forsvar for graden ph.d. i helsevitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: “  Optimising endurance training of elite cyclists by inclusion of sprints during low-intensity sessions

  • Sted: Aud. B, Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer. Det er begrensninger i adgang av smittevernhensyn. 
  • Prøveforelesning 18. desember kl. 09.00. Tema: "Barriers to the application/translation of exercise research within clinical, sporting or general population"
  • Disputas 18. desember kl. 10.30

Publikum kan følge prøveforelesning og disputas  på denne nettsiden

Mer om disputasen her.

Bedømmelseskomitéen består av: Associate Professor Chris Abiss (Edith Cowan University, Australia), Assistant Professor Bettina Karsten (LUNEX International University of Health, Exercise and Sports, Luxembourg) og førsteamanuensis Morten Høydal (NTNU).

Disputasleder er førsteamanuensis Dionne Noordhof.

Kandidatens veiledere har vært professor Bent Rønnestad, Høgskolen i Innlandet, professor Øyvind Bucher Sandbakk, NTNU og professor Stian Ellefsen, Høgskolen i Innlandet.

Dersom noen ønsker å delta ex auditorio, skal dette meldes til settedekan før pausen. En e-post tituleres EX AUDITORIO og sendes til   dionne.a.noordhof@ntnu.no. Etter disputasen er det rom for ordinære spørsmål til kandidaten. Disse kan sendes til samme e-postadresse.