Language: NOR | ENG

Disputas: Mette Sønderskov

Høgskolelektor Mette Sønderskov disputerer for sin doktorgrad innen innovasjon i tjenesteyting i Festsalen i Gamlebygget på HINN Lillehammer 17. juni 2019.

Prøveforelesning samme sted kl. 1015.

Les mer om disputasen og avhandlingen