Language: NOR | ENG

Marit Godeseth disputerer

Marit Godeseth forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet 14.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er « Språkspill møter språkspill – Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid». 

Mer om disputasen i denne artikkelen

  • Sted: Auditorium A, Campus Lillehammer.
  • Prøveforelesning kl. 1015. Tema for prøveforelesning er: «Faglig brukerperspektiv versus brukerens perspektiv: Hvordan kan saksbehandlere i NAV i sine samtaler med klientene nyttiggjøre seg avhandlingens språk-i-bruk-tilnærming»?
  • Disputas kl. 1215. 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant via denne lenken

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor, PhD Charlotte Wegener (Aalborg universitet), andreopponent professor Torbjørn Herlof Andersen (NTNU Gjøvik), og tredjeopponent/administrator professor Halvor Fauske (Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder: Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet

Hovedveileder: professor Ole-Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet, medveileder: professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet