Language: NOR | ENG

Disputas Marit Elise Lyngstad

Torsdag 24. oktober forsvarer Marit Elise Lyngstad sin avhandling "English teachers’ choices and beliefs about literature in the Norwegian upper secondary classroom".

Program for disputasen:

Prøveforelesning: 10.15
Disputas: 12.15
Sted: Auditorium 2

Tittel for avhandling: English teachers’ choices and beliefs about literature in the Norwegian upper secondary classroom

Hovedveileder: Dosent Juliet Munden, HINN
Medveiledere: Professor Gweno Williams, University of York

Bedømmelseskomite:

Professor Simon Borg, University of Leeds (førsteopponent)
Professor Karen Sue Patrick Knutsen,  Høgskolen i Østfold (andreopponent)
Førsteamanuensis Heidi Silje Moen, HINN (administrator)

Emne for prøveforelesning: 

Teaching the core curricular values of democracy and citizenship through a dystopian novel in the upper secondary EFL classroom in Norway

Mer om disputasen finner du her:  https://www.inn.no/forskning/disputaser/disputerer-paa-engelsklaereres-valg-av-litteratur