Language: NOR | ENG

Marianne Eek disputerer

Marianne Eek forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 03.05.2021. 

Tittelen på avhandlingen er « Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn». 

  • Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (Webinar ID: 61437672002. Passcode: 010482).
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er "Motivasjon og/eller investering? Teoretiske og analytiske utfordringer for forskning på språklæring i det flerspråklige klasserommet nå og i fremtiden".
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas, må du grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset melde deg på i forkant ved å sende epost til sevika.stensby@inn.no.

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Professor Tommaso Milani (Göteborgs universitet), andreopponent Universitetslektor fil.dr. Jenny Rosén (Stockholms universitet) og tredjeopponent/administrator Professor Guri Bordal Steien (HINN). 

Disputasleder er dekan Morten Ørbeck.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Marte Monsen, medveileder professor Lars Anders Kulbrandstad.