Disputas: Madhu Chetri

Stipendiat Madhu Chetri disputerer på HINN Evenstad om snøleopardens økologi. Prøveforelesning kl 1115.

Les mer om disputasen og avhandlingen