Language: NOR | ENG

Line Jenhaug disputerer

Line Jenhaug forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 08.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er « Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv».

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas og fysisk deltakelse er reservert til doktorandens gjesteliste. Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under).

  • Sted: Auditorium A, Lillehammer og på Zoom
  • Prøveforelesning: tirsdag 8. desember kl. 1015. Tema: «Hva er styrker og svakheter ved Public service logic-tilnærminga i studier av offentlige velferdsorganisasjoner?»
  • Disputas: tirsdag 8. desember kl. 1215

Lenke til prøveforelesning og disputas på Zoom (passord:490644/ Webinar-ID: 662 6554 2926)

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Markus Fellesson (Karlstads universitet), andreopponent Professor Nanna Mik Meyer (Copenhagen Business School), og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Jan Andersen (Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder: Professor Peer Jacob Svenkerud, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet

Hovedveileder: Professor Ole-Petter Askheim (Høgskolen i Innlandet), medveileder professor Per Skålén (Karlstads universitet),