Language: NOR | ENG

Linda Røset disputerer

Stipendiat Linda Røset på PROFF (ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Innlandet forsvarer sitt doktorgradsarbeidet 19. desember 2019.

Tittelen på avhandlingen er " Physical education and mental health: A study of Norwegian 15-year-olds". Avhandlingen tar utgangspunkt i de unges egne opplevelser av, erfaringer med og refleksjoner rundt kroppsøvingsfaget i ungdomsskolen.    

Disputasen foregår i auditorium 1 på Terningen arena i Elverum. 

Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Tema er "Discuss the relationship between physical education, health and wellbeing".

Disputasen starter klokka 12.15. 

Bedømmelseskomiteen: 

  • Professor Andy Smith, Edge Hill University
  • Associate professor Lone Friis Thing, Københavns Universitet 
  • Førsteamanuensis Trygve B. Broch, Høgskolen I Innlandet

Disputasen ledes av prodekan forskning ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, professor Susan Lee Nacey.

Røsets hovedveileder har vært professor Ken Green, medveileder har vært førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjónsson.