Language: NOR | ENG

Lillian Gran disputerer

Lillian Gran forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling på studiested Hamar ved Høgskolen i Innlandet 30. september.

Tittelen på avhandlingen er «Digital dannelse: En kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen.

Sted : Aud 3, campus Hamar.

Tidspunkt : Prøveforelesningen starter klokken 10.15 med tittelen : Relevansen av og metodologiske utfordringer ved empirisk dannelsesforskning.

Disputas fra klokken 12.15. 

Grunnet koronaepidemien og nasjonale restriksjoner er det begrensning på hvor mange som kan delta på disputasen. Fysisk deltakelse kun ved påmelding til sevika.stensby@inn.no (første mann til mølla). Publikum kan ellers følge disputasen som blir strømmet direkte via Zoom.

https://inn.zoom.us/j/62155835697?pwd=Y0kzbTJMaXJBTmtlRU5zc2oxSlh5UT09

Webinar ID : 623 5583 5697

Kode : 297360

Vennligst les veileder for bruk av Zoom lenger nede i saken før du logger på. 

Bedømmelseskomiteen består av første opponent Ane Qvortrup (professor), andre opponent Rune Krumsvik (professor) og komitéleder Harald Thuen (professor).

Hovedveileder er Geir Haugsbakk (professor ved Høgskolen i Innlandet), mens Yvonne Fritze (førsteamanuensis ved HINN), Christina Mølstad og Merethe Roos (professor ved Universitetet i Sørøst-Norge) er medveiledere. 

Disputasleder : Dekan for HSV, professor Ingrid Guldvik. 

Les mer om avhandlingen  på våre nettsider. 

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og den interne komitemedlem sitter i auditoriet. Første -og andreopponenten sitter i hver sitt rom og er med digitalt. 

Personer som ønsker å opponere ex auditorio vil få nærmere informasjonen om hvordan dette meldes inn under disputasen. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen.

Det blir gjort opptak av disputasen. 

Delta i Zoomklienten. For at det skal fungere, må alle deltakere laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis):   https://zoom.us/download (Lenker til en ekstern side.). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  kai.myrholen@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen  ved å bruke samme lenken over for å delta.