Language: NOR | ENG

Lena Catherine Lossius Westby disputerer

Lena Westby forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet 19.03.2021

Tittelen på avhandlingen er « Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern - en narrativ studie». 

  • Sted: Auditorium 1 på studiested Elverum og digitalt via Zoom.  Lenke til Zoom finner du her Webinar-ID: 61843586076. Webinar passord: 854877 (se instruksjoner under)
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er « Narrativ teori og metode i forskning på møte mellom system og klient». 
  • Disputas starter kl. 12.15 

Påmelding til deltakelse i auditoriet:

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand.

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema. Det åpnes opp for påmelding 10 dager før disputas.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Marianne Høyen (Aarhus universitet), andreopponent professor emeritus Per Jensen (VID Høgskole) og komitéleder professor Hans Jørgen Wallin Weihe (HINN).

Disputasleder er Ingrid Guldvik

Kandidatens hovedveileder har vært professor Halvor Fauske (HINN) og medveileder professor Ottar Ness (NTNU).

Opponent ex auditorio

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio må det meldes inn på SMS til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1. og 2. opposisjon, og skal være godt forberedt og presist formulert. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.