Language: NOR | ENG

Disputas: Lars Bjørke

Lars Bjørke forsvarer sitt doktorgradsarbeid på ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 4. desember. 

Tittelen på avhandlingen er « Utfordringene og kompeksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving».

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas og fysisk deltakelse er reservert til kandidatens gjesteliste. Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner nederst).

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent førsteamanuensis Ben Dyson (University of Greensboro), andreopponent professor May Britt Postholm (NTNU) og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Trygve Beyer Broch (HINN).

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey, prodekan forskning.

Hovedveileder professor Kjersti Mordal Moen (HINN), medveileder professor Øyvind Førland Standal (HINN/OsloMet).