Language: NOR | ENG

Kauê de Sousa disputerer

Kauê de Sousa forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 17.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er “ Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming.” 

Mer om avhandlingen her.

  • Sted: Campus Blæstad 
  • Prøveforelesningen er klokka 11.15-12.00. Emnet er "Participatory plant breeding - presentation of case studies on field crops. Review the principle of participatory plant breeding (PPB), and present some of the case studies found in the scientific literature". 
  • Disputas fra klokka 13.15

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant ved å sende en epost til kaja.johnsen@inn.no

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent ph.d. Merja Veteläinen (direktør, Plant Breeding at Boreal Plant Breeding Ltd), andreopponent ph.d. Dag Endresen (Naturhistorisk museum, UiO) og tredjeopponent/administrator Knut Olav Strætkvern (professor, HINN).

Disputasleder er Øyvind G. Antonsen.  

Hovedveileder: Svein Øivind Solberg

Medveileder: Jacob van Etten