Language: NOR | ENG

Katrine Giæver disputerer

Katrine Giæver forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet  BUK Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 30.10.2020. 

Tittelen på avhandlingen er «  Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens pedagogiske praksiser

Les mer om disputasen i denne artikkelen

  • Disputasen gjennomføres i Auditorium G i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer.
  • Prøveforelesningen starter klokka 10.15 og har tittelen «Diskuter hvordan ulike perspektiver på flerspråklighet kan påvirke den språkpedagogiske praksis i barnehagen».
  • Disputas fra klokka 12.15. 

Det er begrenset antall plasser i salen og disputasen er nå fulltegnet. Disputasen blir strømmet via Zoom (se mer informasjon under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Lars Holm (universitetslektor, Aarhus universitet), andreopponent Andrew Kristiansen (professor, UiT Norges arktiske universitet) og komitéleder Stine Vik (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder er Ingrid Guldvik.

Hovedveileder har vært Solveig Østrem (professor, OsloMet) og medveileder Helle Bundgaard (professor, Københavns universitet)

Veiledning for de som ønsker å følge videooverføringen: 

Disputasen vil bli strømmet direkte på Zoom på følgende link:  https://inn.zoom.us/j/65768918396?pwd=Z0xieHBLL2ZDTENJM0phOStjY2VwZz09

Web-ID: 65 768 918 396. Passord: 293386

Personer som ønsker å opponere ex auditorium bes om å sende melding til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1. og 2. opponent, og skal være godt forberedt og presise. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen i Zoom.

  • Zoomklienten må lastes ned i forkant. Dersom du ikke har det fra før kan du hente det her (gratis):  https://zoom.us/download
  • Velg den øverste, «Zoom Client for Meetings».
  • Logg inn 5-19 minutter før sesjonene starter
  • Bruk din egen PC
  • Bruk nettverkskabel istedenfor trådløst nett, fordi det miniserer risikoen for hakkende lyd og uskarpt skjermbilde
  • Dersom du ønsker å forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du kan bli med igjen ved å bruke samme lenke for å delta.