Language: NOR | ENG

Jonas Yassin Iversen disputerer

Jonas Yassin Iversen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 11. september 2020.

Avhandlingens tittel er «Lærerstudenters første møte med flerspråklighet i praksisopplæringen»

 • Sted: Auditorium 3, studiested Hamar
 • Prøveforelesning klokken 10.15. Emne for prøveforelesningen er : From intersectional and language minority perspectives, is translanguaging an, or the most, equitable way to approach multilingual learning?
 • Disputas fra klokken 12.15. Grunnet covid-19 og nasjonale restriksjoner er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under disputasen.  Fysisk deltakelse kun ved påmelding til  sevika.stensby@inn.no (første mann til mølla!). Publikum kan ellers følge disputasen som blir  strømmet direkte via Zoom.

Disputasleder: Dekan for LUP, Morten Ørbeck.

Bedømmelseskomité:

 • Professor Piet Van Avermaet, Ghent Universitet, Belgia (første opponent)
 • Professor Gunilla Holm, Helsingfors Universitet, Finland ( andre opponent)
 • Førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij, Høgskolen i Innlandet ( administrator)

Iversens veiledere har vært professor Thor-André Skrefsrud, Høgskolen i Innlandet (hovedveileder) og førsteamanuensis Joke Dewilde, UiO (medveileder).

Les mer om avhandlingen på våre nettsider. 

Vennligst les veileder for bruk av Zoom nede før du logger deg på.

Hvordan å bli med

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og den interne komitemedlem sitter i auditoriet. Første -og andreopponenten sitter i hver sitt rom og er med digitalt. 

Personer som ønsker å opponere ex auditorio vil få nærmere informasjonen om hvordan dette meldes inn under disputasen. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen.

Det blir gjort opptak av disputasen. 

Veileder for bruk av Zoom: 

 • Delta i Zoomklienten. For at det skal fungere, må alle deltakere laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis):   https://zoom.us/download (Lenker til en ekstern side.). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".
 • Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner
 • Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.
 • Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.
 • Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  kai.myrholen@inn.no.
 • Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen  ved å bruke samme lenken over for å delta.