Language: NOR | ENG

Johanne Ilje-Lien disputerer

Johanne Ilje-Lien forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 4.juni 2020. 

Tittelen på avhandlingen er " Sårbarhet i møte med den tause Andre – en Kristeva-inspirert utforsking av barnehagelæreres sårbarhet i samspill med barn som er nykommere til norsk språk og barnehagekontekst". 

Prøveforelesning fra klokka 10.15 med tittel  "Kritisk refleksjon over barnehagen som pedagogisk praksis i lys av Kristeva." Disputas fra klokka 12. Påmelding er påkrevd, se informasjon under. 

Bedømmelseskomiteen består av:

Førsteopponent: Professor Cecilia Sjöholm, Södertörns högskola,

Andreopponent: Professor Bosse Bergstedt, Høgskolen i Østfold

Internt komitémedlem: Førsteamanuensis Synnøve Myklestad, Høgskolen i Innlandet

Settemedlem dersom behov: Professor Yvonne Fritze, Høgskolen i Innlandet