Language: NOR | ENG

Disputas: Jeremy Monsimet

Jeremy Monsimet forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 25.06.2021. 

Tittelen på avhandlingen er: “Predicting future changes in the distribution of wandering spiders - Habitat requirement, cold tolerance, and dispersal are crucial traits for Dolomedes species.” (lenke kommer senere)

  • Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad
  • Digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/64361380771?pwd=YTVOU3ZiTWlnOW5iL0tKMk1QMzlZZz09. Web ID: 64 361 380 771. Passord: 044127
  • Prøveforelesningen starter kl. 11:15. Temaet er: "Challenges of predicting species distribution and persistence under climate change"
  • Disputas starter kl. 13:15. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas, må du grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset melde deg på i forkant via dette nettskjemaet:  https://nettskjema.no/a/205832#/page/1 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent professor Gabriele Uhl, Zoological Institute and Museum, General and Systematic Zoology, University of Greifswald, Germany.
  • Andreopponent associate professor Marco Isaia, Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Italy.
  • Tredjeopponent/administrator professor Morten Odden, Department of Forestry and Wildlife Management, Inland Norway University of Applied Sciences. 

Disputasleder er prodekan forskning Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært Olivier Devineau, medveileder Denis Lafage , medveileder Julien Pètillon.

Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt. 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio må det meldes inn på epost til  oyvind.antonsen@inn.no innen kl 14.30 disputasdagen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.