Language: NOR | ENG

Ingrid Bårdsdatter Bakke disputerer

Ingrid Bårdsdatter Bakke forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet 26.03.2021

Tittelen på avhandlingen er:  «No culture for career? Conceptualisations of career as a cultural phenomenon and as experienced by tenth graders and career counsellors in Norway»

  • Grunnet skjerpede smitteverntiltak, vil disputasen kun gjennomføres digitalt via Zoom. Du kan følge prøveforelesningen og disputasen på følgende link:  https://inn.zoom.us/j/62784165955?pwd=WlhxRjlYRmozUmh5ZTNYT2Y3bHo4UT09
    Webinar-ID: 62784165955
    Webinar passord: 917363
    (se instruksjoner under)
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15  
  • Disputas starter kl. 12.15 

Lenke til avhandlingen: https://hdl.handle.net/11250/2731828

 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent førsteamanuensis Ingela Bergmo Prvulovic (Universitetet i Jönköping), andreopponent er seniorforsker Trond Hallgeir Buland (NTNU) og komitéleder er førsteamanuensis Lene Nyhus (HINN).

Disputasleder er Ingrid Guldvik

Kandidatens hovedveileder har vært Professor Tristram Hooley (HINN) og medveileder førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen (HINN).

Opponent ex auditorio:

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio må det meldes inn på SMS til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1. og 2. opposisjon, og skal være godt forberedt og presist formulert. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.