Language: NOR | ENG

Inger-Kristin Larsen Vie disputerer

Inger-Kristin Larsen Vie forsvarer sitt doktorgradsarbeid på PROFF (ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Innlandet 27.februar 2020. 

Tittelen på avhandlingen er «Nyere, norske biografier for barn og unge. En studie av biografisjangeren og barn og unges møter med tre biografier»

Avhandlingen utforsker hva det er som karakteriserer biografiene og hvordan barn og unge leser og forstår dem.

  • Inger-Kristin Larsen Vie disputerer torsdag 27. februar i auditorium 2, Campus Hamar. 
  • Prøveforelesningen starter klokka 10:15. Emnet er "Ideologi og didaktikk i én eldre og én nyere biografi for barn og unge". 
  • Disputas fra klokka 12:15. 

Lenke til avhandlingen her

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Anna Karlskov Skyggebjerg (lektor ph.d., Aarhus universitet), andreopponent Christina Olin-Scheller (professor, Karlstads universitet) og Hans Kristian Standstuen Rustad (professor, Høgskolen i Innlandet/Universitetet i Oslo)

Disputasleder er rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.