Language: NOR | ENG

Ingeborg Holmene disputerer

Ingeborg Holmene forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Audiovisuelle medier ved Høgskolen i Innlandet/NTNU 18 november 2020. 

Tittelen på avhandlingen er « Forestilte publikum– Casestudier av den norske film- og tv-bransjens strategier for sosiale medier (2015-2018)»

  • Holmene disputerer 18.november 2020. Disputasen gjennomføres digitalt (informasjon under)
  • Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Emnet er «Distribusjon og lansering av film i Norge frem til digitaliseringen i et mediehistorisk perspektiv».
  • Disputas fra klokka 12.15 

Lenke til avhandlingen

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Eva N. Redvall (universitetslektor ved Københavns Universitet), andreopponent Yngvar Kjus (førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo) og tredjeopponent/administrator Tore Helseth (professor ved Høgskolen i Innlandet). 

Disputasleder er Hege Michelsen, dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, HINN. 

Hovedveileder: Professor Audun Englestad, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, HINN. Medveileder: Forsker Vilde S. Sundet, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. 

Eventuelle innlegg ex auditorio skal sendes til disputasleder Hege Michelsen (hege.michelsen@inn.no) innen kl. 13 på disputasdagen.