Language: NOR | ENG

Hanne Fehn Dahle disputerer

Hanne Fehn Dahle disputerer ved ph.d.-programmet Barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse ved Høgskolen i Innlandet 18.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er " Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge."

  • Disputasen gjennomføres i auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15 med emnet «Internasjonale og nasjonale perspektiver på "schoolification" av barnehageinstitusjoner» .
  • Disputas kl. 12.15

Mer om Fehn Dahles avhandling i denne artikkelen

Påmelding til deltakelse i auditoriet:
Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. 

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers alle om å holde god avstand.

Alle som er til stede på disputas blir bedt om å registrere seg med tanke på smittesporing, og vi ber deg derfor melde deg på her.

Disputasen blir strømmet:

Disputasen vil bli strømmet direkte på Zoom (Web-ID: 69392017696. Passord: 005423).

Personer som ønsker å opponere ex auditorio bes om å sende melding til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1.og 2. opponent, og skal være godt forberedt og presise. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen i Zoom.

Bedømmelseskomiteen: 

Førsteopponent professor Tom Are Trippestad (Høgskulen på Vestlandet), andreopponent ph.d. lektor Annegrethe Ahrenkiel (Roskilde Universitet) og tredjeopponent førsteamanuensis Stine Vik (Høgskolen i Innlandet). 

Hovedveileder er professor Solveig Østrem, medveileder professor Harald Thuen.