Language: NOR | ENG

Disputas: Gunhild Wedum

Høgskolelektor Gunhild Wedum disputerer for sin doktorgrad innen innovasjon i tjenesteyting i Festsalen i Gamlebygget på HINN Lillehammer 19. juni 2019.

Prøveforelesning samme sted kl. 1015.

Les mer om avhandlingen og disputasen