Language: NOR | ENG

Disputas: Gro Løken

Onsdag 24. oktober forsvarer høgskolelektor Gro Løken sin doktorgradsavhandling på programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet. 

Avhandlingen hennes bærer tittelen "Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring". 

Les mer om avhandlingen og disputasen her