Language: NOR | ENG

Gjermund Gomo disputerer

Gjermund Gomo disputerer ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 18.12.2020. 

Avhandlingens tittel er " Åtseletersamfunnet langs en boreal skog-fjell gradient: Viktigheten av storviltforvaltning, smågnagersvingninger og vinterklima".

  • Sted: Campus Evenstad
  • Prøveforelesningen er klokka 11.15-12.00. Emnet er "The effects of climatic change on the structure of mammal communities".
  • Disputas fra klokka 13.15

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på i forkant ved å sende en epost til  kaja.johnsen@inn.no

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under). 

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Dr. Marcos Moleón (Universitetet i Granada), andreopponent professor Andreas Zedrosser (Universitetet i Sørøst-Norge) og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Simen Pedersen (Høgskolen i Innlandet). 

Disputasleder: Eliana Bontti. 

Veiledere: Morten Odden, Tomas Willebrand, Jenny Mattisson og Nina Eide.