Language: NOR | ENG

Disputas: Gard Ringen Høibjerg

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10.06.2021.

Tittelen på avhandlingen er: «If I get a job, I will just die here. An Ethnographic Public Service Study on Refugee Integration in Norway»  

  • Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer
  • Digitalt via Zoom -  https://inn.zoom.us/j/65845157835?pwd=S2QyODV3MFo5amg5aEt5S0U0NzFvdz09. ID: 658 4515 7835. Passord: 085890 (se instruksjoner for zoom under)
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «The concept wicked problems consists of three aspects, being technical/policy complexity, political controversy and a multitude of actors that are involved. Elaborate on all three aspects of wicked problems with an emphasis on political controversy, and apply it to the context of EU refugee policy».
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Med bakgrunn i ivaretakelse av smittevern er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å være til stede i auditoriet, må du melde deg på i forkant via denne lenken: https://nettskjema.no/a/203419 

NB: Vi ber alle om å følge med på myndighetenes regler angående reiser: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/#reiser-innenlands

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent førsteamanuensis Karin Geuijen, Utrecht Universitet
  • Andreopponent førsteamanuensis Mia Larson, Karlstad Universitet
  • Tredjeopponent/administrator professor Annette Risberg, Copenhagen Business School og HINN 

Disputasleder er Gudbrand Lien, prodekan forskning HHS.

Kandidatens hovedveileder har vært Forsker Maria Røhnebæk, HINN.

Medveileder har vært Professor Per Skålén, Karlstad Universitet.

Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt. 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å både melde ifra med en sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.