Language: NOR | ENG

Disputas: Frode Restad

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Tittelen på avhandlingen er: «Curriculum Making for Social Learning. Exploring Policy and Practice in Norwegian Lower Secondary Education»  

  • Prøveforelesning: 22. juni kl. 09.15 -  digitalt på Zoom. Emnet er: Discuss challenges and opportunities for social and emotional learning in teacher education.
  • Disputas: 23. juni kl. 09.15, auditorium A, studiested Lillehammer og digitalt på Zoom

Påmelding til deltakelse på disputas i auditoriet 23. juni:

  • Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under disputasen.
  • Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas, må du melde deg på med nettskjema på følgende link: https://nettskjema.no/a/188092
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent er professor Donna Cross ved The University of Western Australia
  • Andreopponent er førsteamanuensis Daniel Alvunger ved Linnæus universitet
  • Komitéleder er professor Thor-André Skrefsrud ved Høgskolen i Innlandet

Disputasleder er Anne-Stine Dolva.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Yvonne Fritze, medveileder førsteamanuensis Christina Niemi Mølstad og forsker II Ingun Marie Eriksen.

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio må det meldes inn på epost til  anne-stine.dolva@inn.no før andre opponent starter på disputasdagen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.