Language: NOR | ENG

Disputas: Erlend Aas Gulbrandsen

Erlend Aas Gulbrandsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 14.06.2021. 

Tittelen på avhandlingen er: "Striving for Sustainability. Investigations of Sustainable Business Model Innovation as Practice" 

Med bakgrunn i ivaretakelse av smittevern er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å være til stede i auditoriet, må du melde deg på i forkant via denne lenken: https://nettskjema.no/a/203421 

NB: Vi ber alle om å følge med fortløpende på myndighetenes regler angående reiser: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/#reiser-innenlands

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent professor David Murillo Bonvehí, ESADE Ramon Llull University
  • Andreopponent postdoktor Kirsti Reitan Andersen, Copenhagen Business School
  • Tredjeopponent/administrator professor Kjell Tryggestad, HINN 

Disputasleder er Marit Roland, dekan HHS.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, HINN og NHH.

Medveileder har vært førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.

Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt. 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å både melde ifra med en sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.