Language: NOR | ENG

Elizabeth Langsrud disputerer

Elizabeth Langsrud forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 18. september 2020.

Avhandlingens tittel er «Usikkerheten i barnevernsarbeidet – en begrepsliggjøring av barnevernstjenestens strategier overfor uforutsigbarhet, usikkerhet og tvetydighet ved beslutninger om hjelpetiltak.

  • Sted: Studiested Lillehammer, Auditorium A. Påmelding sendes til mari.rysst@inn.no 
  • Prøveforelesning starter klokken 10.15 med tittelen "Profesjonelle utfordringer i sosialt arbeid: Mellom hjelp og kontroll, og familie og stat". 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Björn Blom, Umeå universitet (første opponent)
  • Professor Nicole Hennum, OsloMet (andre opponent)
  • Professor emeritius Dag Leonardsen, Høgskolen i Innlandet ( komitéleder)

Langsruds veiledere har vært professor Willy Lichtwarck, NTNU, (hovedveileder) og professor Halvor Fauske, Høgskolen i Innlandet (medveileder).

Les mer om avhandlingen på våre nettsider.