Language: NOR | ENG

Eirin Annamo disputerer

Eirin Annamo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet 1. oktober 2020.

Avhandlingens tittel er «Transformativ læring : å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens. En sammenkobling av Roy Bhaskars kritiske realisme og Edmund O’Sullivans transformative læringsperspektiv

  • Sted: Studiested Lillehammer, Auditorium A. Fysisk deltakelse kun med påmelding til mari.rysst@inn.no
  • Prøveforelesningen starter klokken 10.15 med tittelen "Begrunn og gjør rede for hvordan Roy Bhaskars filosofi om "meta-Reality", og videreutviklingen av hans læringsteori, kan omsettes i en bedre fredsundervisning".
  • Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom. https://inn.zoom.us/j/67045759361?pwd=bmw5MzEwRDkvMXBiclp1UXdRVEg1Zz09
  • WebID: 67045759361
  • Kode : 579970
  • Personer som ønsker å opponere ex auditorio bes om å sende melding til disputasleder på mobil 93843072. Slike bidrag sendes i pausen mellom 1. og 2. opponent, og skal være godt forberedt og presise. Vennligst ikke bruk chat-funksjonen. 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Tone Skinningsrud, UiT Norges arktiske universitet (første opponent)
  • Universitetslektor PhD Gunnar Gillberg, Göteborgs Universitet (andre opponent)
  • Professor Halvor Fauske, Høgskolen i Innlandet (administrator)

Annamos veiledere har vært førsteamanuensis Lene Nyhus ved Høgskolen i Innlandet (hovedveileder), professor Berth Dannermark ved Ørebro Universitet (medveileder) og professor Trond Gansmo Jakobsen ved Høgskolen i Innlandet (medveileder).

Les mer om avhandlingen på våre nettsider. 

Veiledning for bruk av Zoom

Delta i Zoomklienten. 

For at det skal fungere, må alle deltakere laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis):   https://zoom.us/download (Lenker til en ekstern side.). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings". 

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. 

De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner 

Sitt alene. 
Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. 
Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Forlate møte. 
Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen  ved å bruke samme lenken over for å delta.