Language: NOR | ENG

Disputas: Degitu Endale Borecha

Stipendiat Degitu Endale Borecha disputerer med avhandlingen "Population dynamics of grouse in Nordic countries" i Låven, auditorium Ferdinand på HINN Evenstad.

Prøveforelesning samme sted kl. 1115 over oppgitt emne "Life history variation in ptarmigan populations and possible effects of enviromental change".

Les mer om disputasen og avhandlingen