Language: NOR | ENG

Disputas: Daniel Hammarström

Daniel Hammarström på Seksjon for Helse og Treningsfysiologi på HINN disputerer 14.juni.

Hammarstrøm har vært tilknyttet et doktorgradsprogram på GIH, Gymnastikk- og idrettshøgskolen i Stockholm. Temaet for doktorgraden er effekter av styrketrening (treningsvolum og styrketreningsadaptasjoner). 

Avhandlingens tittel er:  "Determinants of intra-individual variation in adaptability to resistance training of different volumes".

Hovedveileder har vært professor  Stian Ellefsen på Høgskolen i Innlandet. Biveileder er professor  Bent R Rønnestad, også på HINN, og professor emerita  Eva Blomstrand på GIH.

Disputasleder er professor Peter Schantz, GIH.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Anna Krook, Karolinska Institutet
  • Professor Adam Sharples, Norweigan School of Sport Sciences
  • Professor Abram Katz, GIH