Language: NOR | ENG

Cathrine Grimsgaard disputerer

5. desember 2019 forsvarer Cathrine Grimsgaard sin doktoravhandling om barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre. 

Disputasen finner sted torsdag 5. desember i festsalen i Gamlebygget på studiested Lillehammer. 

Tidspunktet for prøveforelesningen er satt til 1015, mens selve disputasen begynner kl 1200. 

Tittel for prøveforelesningen er «Hva er narrativ etikk? Didaktiske styrker og svakheter».

Bedømmelseskomiteen som er oppnevnt består av 

  • Professor Hanne Warming, Roskilde universitet, som førsteopponent
  • Professor Jan Helge Solbakk, Universitetet i Oslo, som andreopponent
  • Professor emeritus Paul Knutsen, Høgskolen i Innlandet, som komiteens administrator

Veiledere for Grimsgaard har vært professor Halvor Nordby og professor Knut W. Ruyter.