Language: NOR | ENG

Disputas: Birgitte Narud

Stipendiat Birgitte Narud på institutt for bioteknologi i Hamar forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo 20.05.2021.

Stipendiaten har sett på underliggende faktorer i spermier og hvordan de kan påvirke fruktbarheten hos okser.

I avhandlingen «Reproductive potential and semen attributes in Norwegian Red bulls» har Birgitte Narud og medarbeidere vist at noen spesifikke parametere hos spermier påvirker fertiliteten hos okser av rasen Norsk Rødt Fe.

Flere egenskaper i sæd og spermier inkludert biokjemiske stoffer (metabolitter) i spermienes stoffskifte samt påvirkning av miljøfaktorers betydning for gen-uttrykk (DNA-metylering) er analysert.

De fant at små aldersforskjeller hos unge okser påvirket flere sædkvalitetsparametere, sædproduksjonseffektivitet og nivået av metabolitter i sæd. Likevel var de yngste oksene modne nok til at sæden deres var befruktningsdyktig.

Ved sammenlikning av okser med høy og lav fruktbarhet ble det blant annet avdekket at graden av fragmentert DNA i spermiene hadde størst betydning for oksenes fertilitet.

Budskapet fra studien er at tradisjonelle metoder for analyse av sædkvalitet kun forklarer en liten del av oksenes fertilitet. Det er mulig å detektere underliggende faktorer som kan påvirke fertilitetspotensialet til okser ved hjelp av metabolitt- og DNA-metyleringsanalyser.

Mer info, tidspunkt og lenker til disputas kommer!