Language: NOR | ENG

Anne Randi Fagerlid Festøy disputerer

Anne Randi Fagerlid Festøy forsvarer sitt doktorgradsarbeid på PROFF (ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Innlandet 21.februar 2020. 

Tittelen på avhandlingen er "Vilkår for læring for elevar på 1.- 4. steg med vedtak om spesialundervisning". 

Avhandlingsarbeidet har studert sammenhengen mellom den ordinære opplæringen og spesialundervisningen for elever med vedtak om spesialundervisning på barnetrinnet. 

  • Fagerlid Festøy disputerer fredag 21. februar i auditorium 2, Campus Hamar. 
  • Prøveforelesningen starter klokka 10:15. Emnet er "Kvalitativ utdanningsforskning – Hva, hvordan og hvorfor? Fordeler, ulemper og fallgruver". 
  • Disputas fra klokka 12:15. 

Lenke til avhandlingen her

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Eirik Sørnes Jenssen (førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet), andreopponent Kerstin Göransson (professor, Karlstads Universitet) og Hege Merete Somby (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet). 

Disputasleder er professor Susan Lee Nacey, prodekan for forskning ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. 

Hovedveileder: Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda. Medveileder: Førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, HINN. 

Les mer om Festøys doktorgradsavhandling i denne artikkelen