Language: NOR | ENG

Disputas: Anne Mette Rustaden

Anne Mette Rustaden disputerer for graden ph.d. på Norges idrettshøgskole - NIH

Prøveforelesning holdes samme sted kl. 1015 over oppgitt tema: «Hvilke helsegevinster kan vi få fra styrketrening, og hva er de fysiologiske mekanismene for disse?»

Les mer om disputasen og avhandlingen