Language: NOR | ENG

Disputas: Anne Mari Steigen

Høgskolelektor Anne Mari Steigen disputerer for sin doktorgrad i sosialt arbeid ved Karlstads universitet.

Les mer om disputasen og avhandlingen