Language: NOR | ENG

Disputas: Anne E. Loosen

Anne E. Loosen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt Økologi og Bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 11.06.2021. 

Tittelen på avhandlingen er «Spatial ecology of moose (Alces alces) in a dynamic world» (Lenke kommer senere)

  • Sted: Ole Olsen på studiested Evenstad
  • Digitalt via Zoom -  https://inn.zoom.us/j/68707850303?pwd=bDZyMSs5SkxYSmVVYXdjOVFmVXVmdz09 - Webinar-id: 68707850303. Passord: 096079
  • Prøveforelesningen starter kl. 11.15 - Temaet er: "The emergence of rewilding as a conservation strategy: ecological basis and relevance in modern Europe”
  • Disputas starter kl. 13.15 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas, må du grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset melde deg på i forkant ved å sende e-post til ragnhild.osterhagen@inn.no med emne: deltaker disputas – Annie Loosen.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent seniorforsker Anne Loison (National Centre for Scientific Research, Alpine Ecology Lab, University of Savoie, France)
  • Andreopponent professor Leif Egil Loe (Faculty of Environmental Sciences and Natural Management, Norwegian University of Life Sciences)
  • Tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Petra Kaczensky (Department of Forestry and Wildlife Management, Inland Norway University of Applied Sciences) 

Disputasleder er prodekan forskning Øyvind G.Antonsen (Inland Norway University of Applied Sciences).

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Karen Marie Mathisen, medveileder professor Barbara Zimmermann, førsteamanuensis Joris Cromsigt, og førsteamanuensis Olivier Devineau.