Language: NOR | ENG

Disputas: Ann Margareth Gustavsen

Ann Margareth Gustavsen fra Høgskolen i Innlandet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har fått godkjent sin avhandling Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner. Datoen for disputas er 27. april 2018.

Disputasen arrangeres i auditorium 1 på høgskolens studiested på Hamar, med prøveforelesning kl 1015 og selve forsvaret av doktorgradsarbeidet kl 1215. 

Les mer om avhandlingen og denne disputasen