Language: NOR | ENG

Ana M. T. Peris disputerer

Ana M. T. Peris forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 04.06.2021. 

Tittelen på avhandlingen er «Adaptive radiation of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in three Norwegian lakes - niche segregation, phenotypic and genetic variation» (lenke kommer) 

  • Sted: Ole Olsen på studiested Evenstad
  • Digitalt via Zoom:  https://inn.zoom.us/j/63798845607?pwd=RGd6WDlxWWdGSzMxZVpUZk5Ud1padz09. Webinar-ID er 63 798 845 607. Webinar-passord er 797091 (mer info om Zoom lenger ned)
  • Prøveforelesningen starter kl. 11.15 - Tema er: "Adaptive divergence: roles and molecular mechanisms of phenotypic plasticity"
  • Disputas starter kl. 13.15. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset melde deg på i forkant ved å sende epost til ragnhild.osterhagen@inn.no (emne: deltaker disputas – Ana MT Peris).

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent professor Colin Adams (Department of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, Faculty of Sciences, University of Glasgow, Skottland), andreopponent førsteamanuensis Anne-Marie Dion-Côté (Department of Biology, University of Moncton, Canada) og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Torfinn Jahren, (Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Høgskolen i Innlandet). 

Disputasleder er prodekan forskning Øyvind G. Antonsen (Høgskolen i Innlandet).

Kandidatens hovedveileder har vært professor Kjartan Østbye, og kandidatens medveiledere har vært professor Kim Præbel (The Arctic University of Norway) og førsteamanuensis Olivier Devineau (Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Høgskolen i Innlandet ).