Language: NOR | ENG

Digital markering av Samefolkets dag

1280px-Sami_flag.svg

Velkommen til digital markering av Samefolkets dag 2021

5. februar kl 12 vil det være en markering av Samefolkets dag på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

Lenke til markeringen finner du her

Program

  • 12.00 Velkommen ved Mølstad og åpning av utstilling på Campus Hamar.
  • 12.10 Hyllest til dagen og det samiske samfunnet rettet mot studentene, kollegaene og lærerutdanningsinstitusjonen ved Inger Moklebust Haug
  • 12.20 Innslag fra musikkstudentene: Vuoi Vuoi Me" av Mari Boine ved Tomine Grimstad Gyldenskog, Lina Oktava Steen, Mathias Thorsås Aasrud, Heine Tobias Gillerhaugen og Nikolai Selmer-Olsen.
  • Sametingspresident Aili Keskitalo besøk

    Sametingspresident Aili Keskitalo. Her fra besøk på Campus Hamar ifm. samisk språkuke i oktober 2020.

    12.25 Hilsen fra Sametingspresident Aili Keskitalo
  • 12.30 Innslag fra musikkstudentene: "Maze" av Isák ved Tomine Grimstad Gyldenskog, Lina Oktava Steen, Mathias Thorsås Aasrud, Heine Tobias Gillerhaugen og Nikolai Selmer-Olsen
  • 12.40 Takk for oppmøte ved Mølstad

Lenke til webinaret: 

https://inn.zoom.us/j/65294614379?pwd=eGR6ZEhVZjVTemF2L2Q3UHVDeDc2UT09

Passord: 799790

Vennlig hilsen Hege Somby, Jonas Iversen og Christina Mølstad